categories

Wat is Analytisch therapeutische coaching

 

Analytisch therapeutische coaching gaat uit van een duidelijke theorie over hoe onze emotionele worstelingen en problemen ontstaan. Het biedt een concrete methode om deze problemen bij de kern aan te pakken.

 

Analytische therapie werd ontwikkeld door Carl G. Jung, de grondlegger van de zogenaamde diepte-psychologie.


Het verschil met andere vormen van therapie

Andere therapieën binnen de moderne psychologie benaderen de problemen cognitief (vanuit het rationele denken) en gedragsmatig (leren om gaan met bijvoorbeeld angst of stress). Daarmee richten zij zich niet op de totaliteit. Ze sluiten zowel het subjectieve als het onbewuste grotendeels buiten, terwijl we inmiddels weten dat deze factoren een grote invloed hebben op iemands doen en laten.

 

De meeste therapievormen stellen de klacht, symptomen of de verschijningsvorm van het probleem centraal, en niet de mens die dit ervaart. Je wordt geleerd om te gaan met de klacht of het probleem, en je aan te passen. Hiermee krijg je wel de controle terug maar het probleem zelf zal uiteindelijk niet verdwijnen!

 

 

Hoe werkt Analytische therapie en coaching?

We moeten altijd streven naar een innerlijke harmonie tussen belevings- en buitenwereld. Alleen dan kun je blijvend gelukkig zijn.

De sleutel is bewustwording. Door je bewust te worden van (eerder) onbewuste ervaringen en belevingen kun je jezelf veranderen. Ingesleten gedragspatronen en denkwijzen vallen hieronder. Denk maar aan wanneer je zegt: “Zo ben ik nou eenmaal”. Zolang je je op bepaalde punten niet bewust bent, loop je steeds weer tegen dezelfde ongemakken aan.

Je gaat begrijpen hoe en waarom je die gedragsvormen, patronen en denkwijzen hebt ontwikkeld (hierbij speelt o.a. het verleden een belangrijke rol). Daarvan leren is zelfontdekking en zelfontwikkeling.

 

 

Einddoel

Door zelfontdekking kom je terecht bij je diepste wensen, dromen en idealen. Deze zijn bij veel mensen (gedeeltelijk) weggemoffeld, ergens in het onbewuste deel van de psyche. Je kunt ze naar boven halen en ernaar gaan handelen.

De persoon worden die je diep van binnen wilt zijn. Dát is het einddoel van Analytische therapie.

Lees meer over deze transformatie

Is Analytisch therapeutische coaching iets voor mij?

 

Het is tegenwoordig steeds gewoner om een coach of therapeut te bezoeken. We leiden immers drukke levens. We gaan soms aan onszelf voorbij. We hebben wellicht te maken met conflicten in onszelf.

 

Dit uit zich bijvoorbeeld in:

  • Moeite hebben met het verdelen van je tijd en aandacht
  • Gespannen relaties in de werk- of privésfeer
  • Irritatie en frustratie
  • Gevoel van machteloosheid
  • Spanningen
  • Te sterk emotioneel reageren op relatief onbeduidende situaties
  • Vage ziekteklachten

Lees meer over innerlijke conflicten en oorzaken van stress

 

Het is niet altijd mogelijk om een duidelijke oorzaak aan te wijzen. Een therapeut (of coach of psycholoog) helpt je op zoek te gaan naar die oorzaak. En vervolgens op dat punt een omslag te maken.

 

Uit ervaring weten wij: onder begeleiding is dit proces effectiever en constructiever dan alleen.

Meer over bewezen effectiviteit

 

 

Analytisch therapeutische coaching bij GroeneCoaching

Wij zijn van mening dat Analytisch therapeutische coaching een manier van leven integreert. We streven naar een levenstijl waardoor je steeds vaker het hier-en-nu ervaart zoals het werkelijk is.

Lees meer over onze werkwijze

 

 

Generatieoverdracht

In het nieuwe hier-en-nu beleef je authentiek contact met jezelf en anderen. Schoonheid en zinvolheid zijn weer vanzelfsprekend. Deze nieuwe levensstijl heeft blijvende positieve gevolgen voor onze geestelijke en lichamelijke gezondheid. En misschien nog wel belangrijker, het is van enorme waarde voor wat we onze kinderen kunnen meegeven.

Lees meer over generatieoverdracht

 

 

 

Meer weten?

 

Alle belangrijke aspecten van Analytisch therapeutische coaching op een rij:

 

Alle praktische informatie op een rij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analytische psychotherapie ziet

Carl G. Jung in de

eerste plaats als een individuatieproces.

 

 

"Dit individuatieproces beantwoordt eigenlijk aan de natuurlijke loop van het leven,

waarin het individu datgene wordt, wat het altijd al was."

 

— C.G. Jung: Archetypen p.54