categories

Visie op persoonlijke ontwikkeling

 

“Optimaal in contact zijn met de fundamentele rijkdom in onszelf”.


Dit is een belangrijk streven in vele eeuwenoude Oosterse levensfilosofieën. In mijn praktijk werk ik, Jaap de Vries, hier naartoe met inzet van de Westerse psychologie.


Ons lichaam biedt onderdak aan onze intelligentie en aan al onze ervaringen. Je kunt jouw eigen individu zien als een landschap. Een landschap dat je grotendeels kent, maar er valt nog genoeg te verkennen. Ik neem daarbij de rol in van gids. Niet als expert, maar als iemand die het pad van verhelderen en begrijpen al eerder heeft belopen.

Meer over mijn achtergrond

 


Zelf aan de slag

Volgens de grondleggers van de Analytische psychologie heeft ieder mens een aangeboren drang om zich persoonlijk te ontwikkelen. Ook bezitten we allemaal een natuurlijke wilskracht om te onderzoeken wat er aan de hand is wanneer onze ontwikkeling stagneert.


Als jouw begeleider is het niet mijn taak om vast te stellen wat er bij jou speelt en wat je daaraan zou moeten doen.


Jijzelf analyseert, verheldert en wendt je vermogens tot zelfontplooiing aan om tot positieve verbeteringen te komen. Als een explorerende “vriendelijke krijger” ben je bereid alles onder ogen te zien. Je bent in staat om jezelf vrij te maken van steeds terugkerende frustraties of gevoelens van onmacht.

Werkwijze

 

Mijn werkwijze is gebaseerd op vertrouwen en begeleiding. Ik ga uit van het individu, dus van jouw persoonlijke situatie, zonder je aan een systeem met regels te onderwerpen.


Middels diverse werkvormen maak ik emotionele conflicten of verdrongen (psychisch traumatische) ervaringen inzichtelijk en bespreekbaar.

 

In mijn werkwijze put ik uit onderdelen van:

 

Het resultaat: conflicten worden bewust opgehelderd. Daarmee wordt de neurotische herhalingsdwang, die je steeds opnieuw bij jouw conflict laat uitkomen, opgeheven.

Meer resultaten

 

Wees niet bang het pad te verlaten;

je voetstappen zijn het pad.

 

- Zen spreuk -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl G. Jung vergeleek ons hele psychische bewustzijn met een ijsberg die voor één vijfde deel boven de waterspiegel uitkomt terwijl viervijfde verborgen onder water is.

Ons bewuste deel als het topje van de ijsberg. Het deel van de ijsberg dat onder het wateroppervlak ligt, noemen we het onbewuste.

 


Het onbewuste herbergt een schat aan informatie. Niet alleen collectief archaïsch materiaal, ook onze verdrongen emoties, overtuigingen, en onbewuste drijfveren spelen een grote rol op ons gedrag.

 

 

Het onbewuste “communiceert” onder andere via beelden en symbolen.