categories

Voorwaarden Analytische therapie

 

Kiezen voor Analytische therapie als begeleidingsvorm betekent dat je akkoord gaat met de voorwaarden die deze therapievorm stelt. Simpelweg zijn er twee voorwaarden. Ten eerste moet je bereid zijn te reflecteren op je eigen gedachten, gevoelens en gedrag. Ten tweede kan het nodig zijn om via een medisch onderzoek te achterhalen of je een psychische aandoening hebt die een andere behandelmethode vereist.

 

 

Reflectie

Voor het succesvol ondergaan van de Analytische therapie moeten we eigen ervaringen serieus nemen. In jouw streven om gezond te worden is het noodzakelijk om alle gewaarwordingen en gevoelens toe te laten, ze niet te onderdrukken. Wanneer je reflecteert maak je je eigen gedachten, gevoelens, herinneringen en gedrag tot onderwerp van overdenking.

 

  • Welke rol heb ik gespeeld in het geheel?
  • Welke keuzemogelijkheden had ik?
  • Welke keuzes heb ik gemaakt?
  • Waarom heb ik dié keuze gemaakt?
  • Hoe kijken anderen naar mijn gedrag?
  • Wat betekenen de antwoorden op deze vragen voor mijn gedrag in de toekomst?

 

Contra-indicaties

Analytische therapie is geschikt voor diverse psychische problemen, zoals levensvragen en levensfaseproblematiek, loopbaanontwikkeling, psychosociale problemen en problemen van neurotische en traumatische aard.


Maar bij bepaalde aandoeningen is een andere behandelingsmethode vereist, bijvoorbeeld:

  • Eerder last gehad van psychoses
  • Acute psychotische stoornissen
  • Ernstige verslavingsproblematiek

 

 

Het is in jouw eigen belang om na te gaan van welke aard jouw problemen zijn en of er sprake is van een organische ziekte. Een betrouwbaar medisch onderzoek is daarom noodzakelijk.